Đi làm “SẾP”

Làm sếp, thiệt tình là nghe oai hết sức. Hồi đi học cứ  nghe tới quản trị, quản lý là thấy “khoái” trong người.

Hồi xưa chắc cũng lậm phim ảnh nhiều quá nên cứ liên tưởng cảnh mình làm “SẾP”. Ôi ta ơi, làm “SẾP” sướng lắm, suốt ngày chỉ có đề ra HƯỚNG ĐI hay còn gọi nôm na là HOẠCH ĐỊNH, rồi Phân công anh này làm gì, anh kia làm sao … đi gặp mấy đối tác lớn, tài liệu có “ĐÀN EM” lo và cô thư ký tổng hợp cho… xong xuôi chỉ việc KIỂM SOÁT, KIỂM TRA, ngồi chờ nghe BÁO CÁO…

Thử  hỏi nghề này sướng quá con gì, chỉ tay năm ngón, sai bảo cấp dưới.

Khi đã đi làm việc, đồng nghĩa được tặng thêm cả một rừng kiến thức thực tiễn thì mới thấu ra rằng quản trị là việc kết nối các nguồn lực có giới hạn để đạt được hiệu quả cao nhất.

Từ  GIỚI HẠN mà đạt được HIỆU QUẢ cao nhất chẳng khác gì nói đến việc tối ưu hóa. Mà tối ưu hóa là sao, ta nói nó chung chung, nó mông lung, nó trừu tượng và nó lập lờ như thế nào ấy. Chỉ biết là ta sẽ được   bơi lội tung tặng trong DANH SÁCH KHÁCH HÀNG, DATA, SỐ LIỆU PHÂN TÍCH, giải quyết mâu thuẫn giữa đội SALE và MARKETING, đảm bảo đạt doanh số … và lóp ngóp trong phần quản lý nhân sự. Tức là việc mình chưa xong còn phải để mắt, dòm ngó, ôm ấp, lo lắng cho cấp dưới nữa!!!!!!!!!!!!

Bởi thế ta mới nói, nếu làm đúng việc của một người SẾP, tức là bạn không thể ngồi yên mà phải là nhấp nhổm liên tục (đại loại như ngồi trên đống lửa). Quên đi cái định nghĩa ” GIÁM ĐỐC chỉ là ĐỐC thúc lính nó làm“.

1 Doanh nghiệp phải có 3 mảng lớn : MARKETING, OPERATION (hoạt động) và FINANCE (tài chính).

Thiếu một trong 3 anh này coi như đây chẳng phải là một cái doanh nghiệp. Ngoài ra còn 1 phần cũng quan trọng không kém để liên kết 3 anh này lại thành 1 khối: HUMAN RESOURCE.

Để tất cả cùng vận hành hiệu quả thì đương nhiên phải có VISION (tầm nhìn) và STRATEGY (Chiến lược). Không có tầm nhìn, không có chiến lược thì anh Marketing cứ đánh bừa chẳng trúng mục tiêu nào, anh SẢN XUẤT thì cứ lan man, anh TÀI CHÍNH nghi ngại không biết nên chi hay không chi cho mục tiêu nào và anh NHÂN LỰC đành gào lên “BÓ TAY”. Nói cách khác, muốn thống nhất 1 hướng đi phải có TẦM NHÌN và CHIẾN LƯỢC.

Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Hiểu được tầm nhìn , chiến lược của chính bản thân, vận dụng được những kiến thức Marketing, Operation, Finance, biết tận dụng vốn con người và đặc biệt nhất là có được những kỹ năng mềm cần thiết thì việc tạo dựng và đưa doanh nghiệp đi lên là điều khả thi.

Bài kì sau: ” Quản trị doanh nghiệp, định hướng hoạt động qua ví dụ “tôi đi bán underwear” “

https://i2.wp.com/www.alanemrich.com/PGD/Art/Im_the_boss.jpg

Advertisements

3 thoughts on “Đi làm “SẾP”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s